FERRUM sümboliseerib sepp Ivar Feldmanni loomingut ja panust sepakunsti aastast 1986.

FERRUM symbolizes blacksmith Ivar Feldmanns creation and contribution of blacksmithing since 1986.